Frekvenčná terapia riadená informačným poľom

Každá choroba má svoj pôvod v psychickej alebo emocionálnej traume. Skutočné príčiny sa môžu nachádzať ešte hlbšie, ale vždy sa v nej manifestujú. Pomocou analýzy informačného poľa a vyrovnávania je možné tieto príčiny v informačnom poli odhaliť a následne odstrániť. Jestvuje nespočetné množstvo prípadov z TimeWaver praxe, ktoré poukazujú na to, že symptómy zmiznú akoby samé od seba, v prípade, že sa odstráni hlbšia príčina. Fyzické telo sa však dokáže osamostatniť, čo sa aj v mnohých priebehoch ochorenia deje. Aj v týchto prípadoch je nevyhnutné a nápomocné odhaliť príčiny v informačnom poli a odstrániť ich, čo však automaticky neodstráni manifestujúce symptómy ochorení.V takýchto prípadoch je nevyhnutné venovať sa dodatočne druhej priamej príčine ochorení.

Každé chronické, ale aj väčšina akútnych ochorení, má svoju priamu príčinu na bunkovej úrovni v zníženej hladine bunkovej energie, ktorá sa prejavuje v zníženom napätí bunkovej membrány. Úroveň bunkového napätia zdravej a mladej bunky sa pohybuje v rozmedzí od -70 do -100 mV a zabezpečuje, aby transport cez bunkovú membránu, produkcia energie mitochondrií a bunková proteinová syntéza fungovala bezproblémovo.

potencial_bunky

S pribúdajúcim vekom a v priebehu procesu ochorenia sa tento potenciál znižuje na -50mV a pri starnúcej bunke, -40mV, pričom sa už prejavujú bolesti a zápaly a následne až k hodnote -15mV, prahovej hodnote, pri ktorej môže bunka zmutovať až na rakovinovú. Pri -15mV je energia bunky tak silne redukovaná, že sa na základe vlastného inštinktu prežitia začne nekontrolovateľne rozmnožovať. Všetky civilizačné ochorenia sa nachádzajú na tejto časovej osi zníženia napätia bunkovej membrány. Úloha terapeuta spočíva v tom, že tento proces zvráti a obnoví zdravý potenciál bunky na hodnotu, ktorá v ideálnom prípade predstavuje viac ako -70 mV.


Pre dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné vytvoriť zásadité prostredie bunky, ako aj mimobunkového priestoru. Ak je tento priestor kyslý, obsahuje málo voľných negatívnych nosičov náboja a oslabuje tak negatívny potenciál bunky. Bunkové napätie klesá. Tento proces je možné zvrátiť jedine vtedy, keď sa mimobunkový priestor vyznačuje prebytkom negatívnych nosičov náboja, čiže je zásaditý. To sa však nedá dosiahnuť len na základe zmeny stravovania na zdravú a zásaditú stravu, pretože pre kyslé prostredie mimobunkového priestoru jestvuje iná, hlbšia príčina.

Jeden ruský profesor, ktorého sme s Nunom Ninom prednedávnom navštívili, sa v tejto veci vyjadril trefne: ,,Môžeš jesť čo chceš, môžeš piť čo chceš, môžeš fajčiť, čo chceš – mimobunkový priestor sa ti nepodarí zakysliť. Dá sa to len prostredníctvom psyché." Tu sa kruh uzatvára a obidve spomínané príčiny ochorenia sa stávajú jednou. Emocionálna trauma a oveľa viac hlbšia príčina ochorenia v informačnom poli sú nepretržitým vplyvom, ktorý zakysľuje mimobunkové prostredie a tým znižuje napätie bunkovej membrány. Voči takémuto vplyvu z informačného poľa a psyché človeka je nevyhnutné zasiahnuť. Je potrebné zbaviť sa príčiny. Na to je potrebné obnoviť komunikáciu medzi zdravým informačným poľom a bunkou prostredníctvom úrovne bunkovej elektriny. Elektromagnetické polia sú kľúčom k bunkovej komunikácii a jazykom bunkovej komunikácie sú elektrické frekvencie. Pomocou vhodných frekvencií, elektrických prúdov a foriem signálu je možné obnoviť napätie bunkovej membrány, zvýšiť produkciu ATP až o 500%, posilniť proteínovú syntézu a zvýšiť transport bunkovej membrány o 250%. Preukázali to vedecké štúdie.

Zdielaj článok
Komentáre
Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
Pridajte Váš komentár